Đá Bóc Trắng Sữa

  • Chất liệu: Đá tự nhiên.
  • Màu sắc đá: Trắng sữa, trắng muối
  • Công dụng: Đá Trang Trí, Đá Ốp Tường.
  • Bề mặt: bóc lồi.
  • Cạnh: không soi rãnh.
  • Chất lượng đá: Cứng, ít thấm nước.
  • Kích thước: 5x20cm – 7,5x20cm – 10x20cm.