Ngói Âm Dương Bát Tràng Đỏ

Ngói Âm Dương Bát Tràng Đỏ còn gọi Ngói Lưu Ly là sản phẩm Ngói Âm Dương của Làng Nghề Bát Tràng. Sản phẩm ngói được tráng một lớp men sứ Màu đỏ. Xem thêm Báo Giá, Cấu Tạo, Ưu Điểm