Ngói Âm Dương Bát Tràng Xanh

Ngói Âm Dương Bát Tràng Xanh còn gọi Ngói Lưu Ly là sản phẩm Ngói Âm Dương của Làng Nghề Bát Tràng. Sản phẩm ngói được tráng lớp men sứ Màu xanh. Xem thêm Báo Giá, Cấu Tạo, Ưu Điểm >>