Ngói Âm Dương Đồng Nai

7,300

Ngói Âm Dương Đồng Nai là sản phẩm Ngói Âm Dương công nghiệp. Được sản xuất bằng công nghệ hiện đại của Nhà Máy Gạch Ngói Đồng Nai. Ngói có màu đất cam nhạt đặc trưng, ngoài ra các màu tráng men còn thêm ghi, xanh, đen.