Ngói Âm Dương Ghi

Ngói Âm Dương Ghi hay Ngói Âm Dương Ánh Thép, Ngói Âm Dương Xanh Đen, Ngói men mát. Ngói Âm Dương đẹp có lớp men lỳ màu sắc ghi hơi xanh đen.