Ngói Đất Nung Đất Việt

Hiển thị kết quả duy nhất

Ngói Đất Nung Đất Việt với mục tiêu phấn đấu trở thành một trong những nhà sản xuất ngói đất nung hàng đầu không chỉ trong nước mà còn cả khu vực Đông Nam Á. Đất Việt luôn đi đầu trong việc nâng cấp hệ thống máy móc, công nghệ sản xuất. Đồng thời nâng cao trình độ quản lý và nâng cao chất lượng sản phẩm. Với những giá trị cốt lõi chính trong quá trình phát triển: 

    • Lấy Cán bộ, công nhân viên của công ty là nguồn gốc của sự phát triển thương hiệu Đất Việt.
    • Xây dựng thương hiệu Đất Việt nổi tiếng và có giá trị nhân văn làm cốt lõi.
    • Chất lượng sản phẩm hàng đầu, dựa trên sự hài lòng của khách hàng.
-15%

Ngói Đất Nung

Ngói 22 Đất Việt

9,400
-11%

Ngói Đất Nung

Ngói Con Sò Đất Việt

8,500
-24%
6,500
-15%
5,500