Ngói Mũi Hài Giếng Đáy

  • Tên sản phẩm: Ngói Mũi Hài Giếng Đáy
  • Kích thước (mm): 150x150x11
  • Trọng lượng (kg/v): 0,45
  • Thời gian xuyên nước (phút): ≥ 120
  • Độ hút nước (%): ≤ 8
  • Số lượng sử dụng (v/m2): 85
  • Thương hiệu: Viglacera Hạ Long.