Ngói Mũi Hài Lớn

  • Tên sản phẩm: Ngói Mũi Hài 
  • Kích thước (mm): 270 x 200 x 15mm
  • Trọng lượng (kg/v): 1,5 kg
  • Thời gian xuyên nước (phút): ≥ 120
  • Độ hút nước (%): ≤ 8
  • Số lượng sử dụng (v/m2): 45 – 50 viên