Gạch Tàu 50×50 Gốm Mỹ Men

90,000

Gạch tàu 50×540 Gốm Mỹ Tráng Men hay Gạch tàu đỏ là sản phẩm gạch lát của Gốm Mỹ. Gạch đỏ truyền thống, cà phê, xám, xanh xám, ghi xám. Kích thước 50×50 giá rẻ