Ngói Âm Dương Đất Nung

Ngói Âm Dương Đất Nung là loại ngói được dùng phổ biến cho lợp đình chùa, miếu mộ, nhà mồ, mái trang trí. Là loại ngói có độ bền cao và thẩm mỹ đẹp.