Ngói Mũi Hài Mỹ Xuân

Ngói Mũi Hài Mỹ Xuân được sản xuất hiện đại. Bề mặt ngói đồng đều ngói cao, bề mặt trơn mịn. Với ngói tráng men nano độ bền màu cao, bóng đẹp. Có Ngói Hài Lớn, Ngói Hài Nhỏ, Ngói Hài Tráng Men