Ngói Lưu Ly Bát Tràng Xanh

Ngói Lưu Ly Bát Tràng Xanh còn gọi Ngói Lưu Ly là sản phẩm Ngói Lưu Ly của Làng Nghề Bát Tràng. Sản phẩm ngói được tráng lớp men sứ Màu xanh. Xem thêm Báo Giá, Cấu Tạo, Ưu Điểm, Kích Thước Ngói Lưu Ly