Ngói Âm Dương Bát Tràng Da Lươn

Ngói Âm Dương Bát Tràng Da Lươn còn gọi Ngói Lưu Ly là sản phẩm Ngói Âm Dương của Làng Nghề Bát Tràng. Sản phẩm ngói được tráng lớp men sứ Màu Nâu Chấm. Xem thêm Báo Giá, Cấu Tạo, Ưu Điểm >>