Ngói Âm Dương Bát Tràng Vàng

Ngói Âm Dương Vàng Bát Tràng còn có tên gọi khác Ngói Hoàng Lưu Ly là sản phẩm Ngói Âm Dương của Làng Nghề Bát Tràng. Ngói được tráng men sứ màu vàng.